L’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, Ciment Català, dona suport explícit a la reclamació formulada per la patronal catalana Foment del Treball per tal que s’executi la inversió prevista en infraestructures, i s’accelerin les inversions pendents que permetin recuperar el dèficit d’inversió que pateix Catalunya. El suport de Ciment Català es produeix després que s’hagi fet públic que el grau d’execució d’inversions reals a Catalunya per a l’any 2021 ha estat només del 35,8%, la xifra més baixa de tot l’Estat espanyol.

La inversió executada al 2021 a Catalunya dista molt de la inicialment pressupostada, qüestió recurrent en els darrers anys. Les dades publicades per la Intervenció General de l’Estat el passat 30 de maig indiquen que a Catalunya l’execució pressupostària de l’Estat i el seu sector públic per a l’any 2021 ha mantingut la senda de la darrera dècada, caracteritzada per l’incompliment sistemàtic dels pressupostos inicials, i per un volum efectiu d’inversió que en cap exercici no ha arribat als 1.000 milions d’euros. A Catalunya, dels 2.068,1 milions de crèdit inicial d’inversió aprovada al 2021, l’Estat només ha executat 739,8 milions d’euros, l’equivalent al 9% regionalitzable, lluny del 19% del pes en el PIB estatal.

Els directius de les empreses catalanes han mostrat la seva preocupació per aquesta situació de baixos nivells d’execució d’inversions, ja que la reclamació de Foment també compta amb el suport de la patronal Pimec i de la Cambra de Comerç de Barcelona. En aquest sentit, el president de Ciment Català, Salvador Fernández, Capo considera que cal exigir que s’accelerin les inversions pendents perquè són “urgents i necessàries per al bon funcionament de la societat i l’economia”. Un estudi de Foment quantifica el dèficit acumulat d’inversió a Catalunya en 35.000 milions. Convé mencionar que aquest dèficit no només inclou l’administració de l’Estat, sinó a que es refereixen al conjunt de les administracions públiques amb competències sobre el territori català.