La recuperació del mercat català del ciment que s’entreveia a finals de 2021 i principis de 2022 mostra una clara tendència a l’alentiment, molt condicionada per factors aliens a les empreses fabricants. Entre aquests sobresurten l’evolució dels preus (energia, matèries primeres, drets d’emissió de CO2) i el seu efecte en la demanda interna, ja que algunes promocions podrien aturar-se o no començar per desconèixer quines seran els costos reals. També la difícil situació internacional genera inseguretat, malgrat que els incentius europeus haurien d’ajudar a reactivar la construcció de les infraestructures que necessita la ciutadania i el país.

Així, les dades recollides al passat mes d’abril mostren que el consum de ciment a Catalunya tot just ha crescut un 5,6% respecte de l’abril de 2021, fet que porta l’evolució interanual a una xifra semblant (5% d’augment als darrers 12 mesos). Per la seva banda, les exportacions -que constitueixen l’altra via de sortida de producte de les fàbriques catalanes- continuen en caiguda lliure, i s’han reduït un 38,6% a l’abril i un 22% en el conjunt del darrer any.

En un context de fortes inversions per a assolir la neutralitat climàtica al sector, les perspectives de les empreses queden condicionades per la incertesa del negoci a curt termini i es veuen afectades, a més, pel projecte de la Generalitat d’imposar un impost a les emissions de COde les activitats industrials. Per al president de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, si aquesta iniciativa legislativa s’aprova “ens trobaríem davant la tempesta perfecta”, fins al punt que l’operació de certes fàbriques catalanes quedaria seriosament amenaçada.

El risc de deslocalització de la producció a altres territoris, continua incrementant-se. Els costos variables de fabricació de clínquer i ciment -sobretot els relacionats amb l’energia- s’han disparat el darrer any més d’un 150%, fet que comporta un augment de més de 25€ per tona de ciment produït. Aquesta situació llasta de manera aguda la competitivitat de les fàbriques catalanes.