La XII actualització de l’Observatori de l’Economia Circular de la indústria del ciment espanyola confirma que el sector continua sent un dels principals “recicladors” del país i la millor alternativa a l’enviament a abocador, on encara acaben anualment un 52% dels residus municipals. En el seu conjunt, la indústria del ciment ha recuperat gairebé 60 milions de tones de residus des del 2004 en el conjunt d’Espanya.

Pel que fa a la valorització material, s’han reutilitzat gairebé 49 milions de tones de residus des del 2004, primer any amb dades a l’Observatori. La majoria de les matèries primeres reutilitzades en el procés de fabricació del ciment són cendres volants i escòries. Pel que fa a la valorització energètica, des del 2004 s’han recuperat 10,7 milions de tones de residus, de les quals gairebé un milió ho van ser el 2020, darrer any segons amb dades de l’Observatori.

En el període total analitzat aquesta pràctica va evitar l’emissió a l’atmosfera de 9,9 milions de tones de CO2. I només el 2020, va suposar un estalvi de més d’un milió de tones de CO2, l’equivalent a les emissions que produiria l’electricitat consumida anualment per 112 milions de telèfons mòbils, o per les llars de 14 ciutats de la mida de Girona. D’aquest milió de tones d’estalvi d’emissions, prop de 350 mil van correspondre a les fàbriques catalanes.

Actualment, la taxa de substitució en la utilització de combustibles alternatius davant dels fòssils arriba a Catalunya ja a un 41%, una xifra lluny encara dels nivells de països com Alemanya, Suïssa, Suècia i Noruega, que superen de llarg el 60% de substitució.

El sector del ciment, a nivell de tot l’Estat, va recuperar, materialment i energèticament, només el 2020, més de 2 milions de tones de residus, procedents de 88 sectors d’activitat. Aquest procés enllaça clarament amb el pla RePowerEU, que té com a objectiu posar fi a la dependència dels combustibles fòssils russos i fer front a la crisi climàtica. Tot i el valor material i energètic per a processos industrials que podrien tenir aquestes deixalles, Espanya continua enviant a abocador un 52% dels seus residus municipals, una xifra molt allunyada del 23% en què es situa la mitjana de la UE el 2020. Els baixos costos d’abocament, que se situen a Catalunya en 53 € per tona, davant dels més de 75 € que s’assoleixen a moltes zones del nord d’Europa, són una de les principals causes per als alts índexs d’abocament que s’observen al nostre país.

L’Observatori de l’Economia Circular, un dels més consolidats a Espanya, que reflecteix el compromís i exercici de transparència del sector en aquest àmbit, està elaborat per la Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) en col·laboració amb l’Institut Cerdà i està disponible en castellà i en català.