La necessitat d’ampliar el catàleg i les quantitats de combustibles alternatius per a les fàbriques de ciment, el camí que seguiran per a aconseguir la neutralitat climàtica al 2050 o l’impuls de la Generalitat a la construcció de les infraestructures que necessita el país són les temàtiques que van centrar la sessió de treball que una representació de Ciment Català va mantenir el passat 28 de juny amb Natàlia Mas, directora general d’Indústria. L’exposició de la delegació sectorial -encapçalada pel president de l’entitat, Salvador Fernández Capo– va obtenir una alta receptivitat per part de Mas, que va reconèixer també el compromís de la indústria per la millora i protecció de l’entorn ambiental. Un compromís que es fa palès amb els més de 160 milions d’euros invertits en aquest àmbit en el que portem de segle XXI, i amb les actuacions que preveu l’aplicació del Full de ruta per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050.

La delegació de Ciment Català va presentar a la Generalitat un resum de la situació del sector en la conjuntura actual, marcada per un exorbitant increment dels preus de l’electricitat i del preu dels drets d’emissió de CO2, que han fet augmentar els costos de producció amb la consegüent pèrdua de competitivitat. També es va recordar el retard en el compliment dels objectius de valorització energètica de residus a fàbriques de ciment previstos en l’Acord Voluntari (s’havia d’assolir el 60% de substitució de combustibles fòssils al 2020, però encara no s’arriba al 50% actualment).

La reunió també va servir per analitzar els efectes que poden tenir per a la indústria del ciment diverses iniciatives legislatives actualment en tràmit. Per una banda, la disposició final onzena de la Llei 16/2017 relativa la creació d’un nou impost pel comerç de drets d’emissions i amb risc de fuita de carboni que podria generar una deslocalització d’activitats productives que, al seu torn,  pot significar increments d’emissions (activitat i transport), apart de la destrucció del teixit industrial propi i els llocs de treball associats.  Per una altra,  l’avantprojecte de Llei de prevenció i gestió i ús eficient de residus i la moratòria a noves instal·lacions d’incineració.

En tots els casos, Generalitat i Ciment Català van coincidir en la necessitat d’implementar mesures per ajudar a recuperar la normalitat a un sector, el del ciment, de tradició centenària a Catalunya però que avui ha esdevingut capdavanter en la indústria catalana per haver aconseguit la màxima eficiència energètica, oferir llocs de treball d’alta qualitat amb contracte indefinit i per ser un dels més proactius en la implantació dels principis de l’Economia Circular.