Per tal de dimensionar i difondre la contribució de les fàbriques de ciment als processos d’economia circular mitjançant la simbiosi industrial, Fundació CEMA ha publicat l’estudi elaborat en col·laboració amb l’Institut Cerdà L’aportació del sector del ciment a la simbiosi industrial. Per reforçar la divulgació i el coneixement d’aquesta pràctica, s’ha elaborat també un vídeo sobre simbiosi industrial a la indústria del ciment disponible al canal de YouTube, així com una infografia resum.

 L’estudi posa en valor la contribució de les plantes catalanes i del conjunt d’Espanya i precisa les xifres de l’aportació del sector del ciment a la simbiosi industrial, mitjançant:

  • La identificació dels sectors industrials de què procedeixen les matèries primeres secundàries emprades.
  • La caracterització de les quantitats consumides procedents de cada sector.
  • L’estimació de la disponibilitat futura de cada flux de residu identificat.
  • L’estimació de l’estalvi de CO2 i l’estalvi econòmic, sempre que ha estat possible, per a cada sector involucrat.

La denominada simbiosi industrial consisteix en una estratègia empresarial que connecta diverses indústries a fi de reduir la necessitat de matèries primeres verges i l’eliminació de residus, tancant així els circuits dels materials. Al llarg de l’estudi publicat a la web de l’Observatori de l’economia circular a la indústria del ciment s’explica com les empreses es relacionen actualment amb 88 sectors econòmics, convertint-se en uns dels principals recicladors de residus minerals del nostre país i la indústria líder a valorització energètica.

La simbiosi industrial, com a instrument englobat sota el paradigma de l’economia circular, és un motor per al creixement verd i per a l’obtenció de solucions ecoinnovadores, alhora que permet reduir les emissions de CO2 i optimitzar l’ús dels recursos.