En el marc dels contactes periòdics amb els diversos departaments del Govern, Ciment Català va celebrar el passat 11 de gener una trobada amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el secretari general del departament, Albert Castellanos. Per part de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, la delegació va estar encapçalada pel president de l’entitat, Salvador Fernández Capo, i la vicepresidenta Carmen Díaz.

Els representants de Ciment Català  van posar els dirigents polítics al corrent de la situació actual del sector, afectat d’una manca de recuperació franca del mercat intern i d’un cert estancament de l’activitat provocada per l’evolució dels costos i la baixa inversió en les infraestructures que el país necessita. La indústria del ciment, amb 4 plantes a Catalunya que donen feina a 3.000 empleats, el 92% d’ells amb contracte indefinit, compleix els objectius europeus d’emissions, i és una de les més proactives en la implantació dels principis de l’economia circular.

Per tot plegat, se’ls va demanar l’impuls de polítiques favorables al sector. Entre d’altres aspectes, es va insistir en la necessitat imperiosa de construcció de noves infraestructures i de racionalització de la pressió fiscal, dues actuacions de les administracions públiques que són clau per a la seva futura supervivència. La trobada va estar marcada per l’esperit expressat per Ciment Català  de millora i progrés en tots els àmbits (tècnic, mediambiental i de gestió).

Per últim, es va remarcar la necessitat de recolzament institucional i el compromís de ser eficients per  mantenir una activitat industrial a Catalunya que clarament reverteix en l’evolució i progressió del país. En aquest sentit, l’assegurament de l’abastament futur de recursos petris resulta essencial per fer possibles les infraestructures que necessita el país, així com la defensa legislativa i parlamentària de la indústria.