Les utilitats que aporta la indústria del ciment per a una valorització material i energètica de residus, segura per a la salut i el medi ambient, van centrar bona part de la sessió de treball celebrada el passat 10 de gener d’una delegació de Ciment Català encapçalada pel president, Salvador Fernández Capo i la vicepresidenta, Carmen Díaz, amb la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, i la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya. En aquest sentit, els representants sectorials van posar de relleu la varietat de residus que pot i necessita fer servir per a aquesta pràctica paradigmàtica d’Economia Circular, on es pot portar a terme una valorització energètica i material alhora (coprocés). També van fer referència a les dificultats actuals per fer servir fangs secs d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes pel preu del gas necessari per al seu assecatge i per la lentitud en la construcció de la canonada de connexió prevista entre la planta d’assecatge de Besòs i la planta de tractament de residus de Sant Adrià, que genera l’energia tèrmica necessària.

La delegació de Ciment Català i els directius del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat van comentar la importància de l’Acord voluntari vigent des de 2002 (ja tres edicions) que ha permès al sector i a l’administració fixar uns objectius ambientals més estrictes que els obligatoris en el moment de la seva implementació, així com tenir vies de contacte e interacció que han fet que la comunicació entre ambdues parts sigui més fluïda, la qual cosa sempre és favorable. Un punt important d’aquest Acord està lligat a l’aposta del sector per l’ús de combustibles alternatius. L’aprofitament energètic de residus permet substituir materials d’origen fòssil molt llunyans, amb la consegüent contaminació derivada del seu transport. Aquesta pràctica és una de les palanques actualment claus per assolir la neutralitat climàtica i mantenir la competitivitat del sector.

La sessió de treball va concloure amb el compromís d’ambdues parts de contribuir al bon desenvolupament del Full de Ruta per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050.

La reunió es va produir en un context en què el desproporcionat augment dels preus de l’energia durant 2022 ha fet incrementar els costos de producció que, juntament amb un possible increment de la pressió fiscal que ja se suporta, pot provocar una consegüent pèrdua de competitivitat inassumible per a les empreses del sector. En aquest sentit es va fer referència a la possible introducció d’un impost a les emissions del CO2 per part de la Generalitat a una indústria que ja està afectada per la normativa del mercat d’emissions europeu suposant, a la pràctica, una doble imposició per les emissions.

Els representants de la indústria del ciment van fer palès el seu compromís amb la protecció de l’entorn ambiental recordant els més de 160 milions d’euros invertits en aquest àmbit durant les últimes dues dècades.