Les cimenteres catalanes fan anàlisis per avaluar l’aprofitament de Matèria Orgànica Residual d’Ecoparcs

Les fàbriques de ciment estan realitzant anàlisis preliminars per a valorar la viabilitat de fer proves industrials sobre la possible valorització futura material i energètica de fracció rebuig orgànica de la fracció resta que arriba a Ecoparcs  (Matèria Orgànica Residual) bioassecada. El projecte forma part del conjunt de polítiques ambientals de la indústria cimentera i [...]