Les fàbriques de ciment estan realitzant anàlisis preliminars per a valorar la viabilitat de fer proves industrials sobre la possible valorització futura material i energètica de fracció rebuig orgànica de la fracció resta que arriba a Ecoparcs  (Matèria Orgànica Residual) bioassecada. El projecte forma part del conjunt de polítiques ambientals de la indústria cimentera i de l’administració catalana, que busquen tant una reducció constant de l’ús de recursos naturals i combustibles fòssils com contribuir a resoldre el problema social de la gestió dels residus.

El MOR és el producte que queda desprès de separar els components reciclables procedents del rebuig de la fracció resta dels residus urbans. Aquest residu podria ser re-introduït als forns de les fàbriques cimenteres, aconseguint així un doble reaprofitament material i energètic i ampliant el compromís del sector amb l’economia circular. I, de pas, evitant també que el producte vagi a incineració o a abocador amb el consegüent impacte sobre el medi ambient.

En el curs d’una visita el passat 29 d’octubre a les instal·lacions de l’Ecoparc 2, ubicat a Montcada i Reixac, una delegació de Ciment Català i de tècnics de les empreses associades va poder veure el material, que per a aquesta nova aplicació s’ha variat per tenir un menor grau d’humitat i un més alt percentatge de matèria orgànica. Ambdós objectius poden obtenir-se sense grans dificultats reduint el procés de degradació biològica del material bioassecat. Durant la sessió de treball, en què també hi van participar representants del Consorci de Residus del Vallès Occidental, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci de Residus del Maresme i l’Agencia de Residus de Catalunya, es va acordar la realització d’anàlisis de laboratori per comprovar preliminarment la idoneïtat del material bioassecat com a matèria primera i també com a combustible a plantes de ciment.