La patronal de la industria del ciment a Catalunya s’ha adherit aquesta tardor al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH (gasos amb efecte d’hivernacle) que promou l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest Programa ofereix eines, suport i reconeixement a aquelles organitzacions que tenen instal·lacions i/o operacions a Catalunya i que de manera voluntària volen involucrar-se en la reducció de les seves emissions de GEH, que són els responsables de l’escalfament del planeta.

Mitjançant el corresponent conveni, Ciment Català s’ha compromès a fer un seguiment de les seves emissions de GEH, i a establir anualment mesures per a reduir-les. En aquest cas concret, sobre les oficines administratives ubicades a Barcelona i també sobre la mobilitat i desplaçaments relacionats amb el desenvolupament de l’activitat de l’Agrupació.

S’ha fet ja el primer inventari de totes les emissions, corresponent a l’any 2019. La suma d’emissions de CO2 a durant aquest exercici ha estat de 4,98 tones, de les quals 2,23 són degudes a l’escapament de gasos fluorats (per manteniment del sistema de climatització), 1,16 corresponen al consum d’energia elèctrica i 1,58 representen la suma de transport (1,57), aigua (0,006) i residus (0,004). Entre les mesures per millorar aquests resultats, Ciment Català s’ha compromès a canviar els fluorescents per LED’s, i a introduir i usar papereres de reciclatge dels productes habitualment consumits a les seves instal·lacions.

* Crèdits de la imatge: AB Electrical & Communications Ltd