En la seva línia de responsabilitat social i de protecció dels entorns natural i ambiental, Ciment Català ha formalitzat aquest estiu l’adhesió als compromisos de la Cimera Catalana d’Acció Climàtica impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Aquesta iniciativa pretén convertir-se en el punt de trobada dels sectors econòmics i socials catalans per acordar un full de ruta, a curt i mig termini, que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. Prop de 200 empreses, entitats i institucions, representant a 21 sectors d’activitat, han pres part fins ara ens els treballs orientats a fer una transició més ràpida, més justa i més eficaç cap a una economia amb neutralitat climàtica.

Els compromisos subscrits per Ciment Català inclouen l’adhesió al programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions impulsat per la Generalitat, el càlcul anual de les emissions de l’organització (segregant el càlcul per gasos amb efecte d’hivernacle i per segments d’activitat) i la divulgació i el foment del compromís climàtic, incorporant-lo als seus codis ètics o altres declaracions corporatives i afegint els aspectes climàtics en la formació del seu personal. A més, impulsarà la transició energètica de la seva activitat aplicant un pla per a augmentar l’eficiència amb objectius quantitatius en la il·luminació, la climatització i l’activitat productiva.

En l’àmbit de la mobilitat, es reduirà l’impacte climàtic que genera a través de fórmules com establir mitjans per a reunions telemàtiques que evitin desplaçaments, elaborar un pla de teletreball per al seu personal, i implantar els mitjans necessaris per a fer tràmits electrònics (factures, contractes, pagaments, notificacions, impostos, correspondència, convocatòries i actes de reunions…). L’entitat també adoptarà progressivament els principis de l’economia circular fixant, en un termini màxim de 3 anys, un mecanisme d’avaluació interna del comportament de la seva activitat. El setè i darrer dels compromisos formalitzats fa referència a l’adopció d’estàndards de qualitat climàtica als espais laborals.