La indústria catalana del ciment ha fet palesa de nou, davant la Generalitat, la seva aposta per l’Economia Circular i l’estalvi de recursos, posant a disposició les capacitats de les fàbriques per a augmentar la valorització energètica de residus. La utilització de combustibles alternatius, que estalvia recursos naturals i evita que molts residus s’hagin d’incinerar o vagin a abocador, fa més competitiu un sector que, davant els baixos índex de consum del mercat català, té en les exportacions una via per la supervivència. De fet, gairebé dues de cada tres tones de ciment produïdes a Catalunya es destinen a l’exterior, però aquesta dinàmica està amenaçada pels costos energètics que han de suportar les fàbriques, tant els elèctrics com els de productes petrolífers. És per això que demanen a l’Administració la revisió dels objectius plantejats, per exemple, al PRECAT20, alguns dels quals van en sentit contrari a aquesta línia de treball emmarcada en l’Economia Circular.

El president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, i els directors de les 4 fàbriques operatives van reunir-se, el passat 12 de juny, amb la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, la Directora general de Qualitat Ambiental, Mercè Rius i el Director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost. La delegació de la indústria cimentera va insistir als representants de la Generalitat que, en l’actual situació de recuperació general de l’economia, la inversió en infraestructures necessàries per a la competitivitat del país està sota mínims, la qual cosa fa que el consum de ciment per càpita continuï en valors molt baixos i la recuperació del sector no es consolidi. Tot i això, els compromisos del sector amb el medi ambient i la sostenibilitat es mantenen intactes, amb el compliment de les millors tècniques disponibles i amb un control estricte d’impactes ambientals, com ara les partícules o el NOx.

També van exposar que, en aquestes circumstàncies, plantejar noves càrregues impositives (per exemple amb el desenvolupament de la Llei de Canvi Climàtic) no té sentit i no és compatible amb la continuïtat del sector.