El consum de ciment a Catalunya durant el període juliol de 2018 a juny de 2019 ha superat els 2 milions de tones -per primera vegada des de 2012- i creix a una taxa anual del 9%. La millora del mercat interior, en qualsevol cas, resulta insuficient per a la consolidació de les empreses, que disposen d’una capacitat productiva superior als 7 milions de tones anuals i que, en paral·lel, han vist com al darrer any les exportacions s’han reduït en un 16% fins a sumar només 2,2 milions de tones.

La recuperació de la indústria catalana del ciment està absolutament condicionada per la manca d’inversió en infraestructures. Tot i que es constata un augment de la licitació per part de les administracions públiques durant el primer semestre de 2019, el fet que es partia de volums molt baixos i que algunes de les obres previstes no s’acaben executant provoca un nivell de consum de ciment per càpita un terç inferior a Catalunya respecte de la mitjana de la UE.

La situació del sector també està afectada per la pèrdua de competitivitat en els mercats exteriors, com a conseqüència dels costos energètics que han de suportar les empreses. El president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, recorda que “la nostra indústria paga el segon preu més car de tota Europa per l’electricitat”. Per contra, l’ús de combustibles alternatius a Catalunya “tot just supera el 30%, quan països mediambientalment referents com Alemanya, Holanda, Suècia o Àustria més que dupliquen aquesta taxa de substitució dels combustibles fòssils”.

La necessitat d’ampliar tant el catàleg de residus que es poden reaprofitar energèticament com del volum que es posa a disposició de les fàbriques emergeix com una solució d’implantació necessària per al manteniment de la indústria catalana del ciment. A més, aquestes polítiques d’Economia Circular generen importants contribucions a la Sostenibilitat ambiental, com ara evitar l’abocament de residus, reduir la importació i consum de combustibles no renovables i altament contaminants, afavorir el consum d’energia de proximitat, i reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i, en conseqüència, contribuir a la lluita contra el Canvi Climàtic.