L’aturada de l’activitat durant la primera quinzena d’abril, decretada pel govern espanyol a finals de març, s’ha traduït en una disminució del consum de ciment d’un 59% respecte a l’abril de 2019. Les poc més de 79 mil tones usades a Catalunya representen la dada mensual més baixa des de què es disposen de registres històrics, i situa l’acumulat del primer quadrimestre en 566 mil tones, un 24% inferiors al mateix període de l’any anterior.

La paralització d’obres i indústries a principis d’abril es deixa sentir encara de manera més acusada en Producció (reducció d’un 66%) i Exportacions (un 68% menors). Amb les dades acumulades de 2020, el sector estima que la caiguda del consum podria superar clarament el 10% en el conjunt de l’any, sempre que la tornada a la normalitat sigui ràpida i que s’apliquin polítiques d’inversió en infraestructures.

Per a Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català, la recuperació del sector cimenter i de l’economia en el seu conjunt “només serà possible si es reprenen les licitacions d’obra pública. La Construcció és el sector crític en aquests moments, ja que un augment de la seva activitat pot funcionar com a locomotora de la resta de sectors productius, i salvar milers de llocs de treball ara amenaçats per l’emergència sanitària de la pandèmia”.

La patronal de la indústria cimentera considera que la sortida de la crisi de la Covid-19 es també una oportunitat per replantejar i solucionar vells problemes estructurals, com ara la lluita contra el canvi climàtic, la implantació dels principis de l’Economia Circular o la competitivitat del país. Per a aconseguir-ho caldria desplegar un catàleg d’inversions que van des de les instal·lacions per a la producció d’energies renovables fins a les infraestructures per a una mobilitat sostenible, passant pel desenvolupament i extensió de l’habitatge social i els equipaments sanitaris. I sense oblidar que estan pendents encara obres de recuperació dels efectes de l’huracà Glòria i les necessàries perquè aquests danys no es tornin a produir en el futur.