L’estancament en mínims del mercat del ciment a Catalunya es manté a agost de 2018, últim mes amb dades estimades pel Baròmetre del Ciment d’Oficemen. La manca de projectes d’infraestructures i l’escassa activitat de la construcció residencial han establert la previsió en 155 mil tones, xifra que situa el consum dels darrers 12 mesos en 1,9 milions de tones, només un 7,5% superior al de l’any anterior. Aquest increment percentual s’ha de posar en context, ja que es parteix d’unes quantitats extremament baixes de l’època de la crisi econòmica. De fet, si es compara el consum actual de ciment a Catalunya amb el de l’exercici de 2007, quan va assolir els màxims històrics, la caiguda és del 78%.

La situació de la indústria presenta altres elements de preocupació. La producció, per exemple, va disminuir un 2,5% respecte d’agost de 2017, i ha baixat dels 3 milions de tones anuals. La capacitat operativa de les fàbriques existents a Catalunya supera els 7 milions de tones l’any. Això vol dir que el consum domèstic només utilitza el 26% d’aquesta capacitat de producció, i que la capacitat ocupada total (consum interior sumat a exportacions) no arriba ni al 50%.

I és que les exportacions són també una demostració de la pèrdua de competitivitat del sector. Al mes de juliol van reduir-se a la meitat en relació a juliol de 2017, i en el conjunt del darrer any han disminuït un 17%, amb una quantitat total de poc més de 2,1 milions de tones. Fa 3 anys, 2 de cada 3 tones de ciment produïdes a Catalunya s’exportaven; ara només és 1 de cada 2.

L’encariment de l’energia (tant l’elèctrica com la de coc de petroli) unit a l’augment del preu dels drets d’emissió de CO2 expliquen aquesta pèrdua de competitivitat. Una manera senzilla de recuperar-la seria autoritzar i posar a disposició de les fàbriques més quantitat de materials per a ser valoritzats energèticament. Aquesta mesura no només afavoriria la indústria, sinó que comportaria beneficis socials i mediambientals, perquè evitaria l’abocament de residus i ajudaria a reduir les emissions de CO2, el gas que més contribueix a l’escalfament del planeta.