Per 6è mes consecutiu, el setembre ha enregistrat un consum de ciment a Catalunya negatiu i un volum de només 156 mil tones. Aquesta dada confirma la baixada interanual, que situa ara el mercat en 2,21 milions de tones i una reducció del 3,8% respecte dels 12 mesos anteriors.

Les estadístiques acumulades posen de relleu la manca d’inversió en la construcció de noves infraestructures i el manteniment de les ja existents. “Els problemes de cada dia ens recorden que manquen intervencions a Rodalies, que no hi ha manteniment a les autopistes des que s’han alliberat els peatges, i això que el trànsit ha arribat a augmentar un 40%, o que no es completa la construcció del Quart Cinturó o el corredor mediterrani” assenyala com a exemples Salvador Fernández Capo. El president de la patronal  Ciment Català assegura que la falta d’inversió “perjudica la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans, i disminueix la competitivitat del país i de les seves empreses”. I continua citant exemples d’obres no realitzades, com la cobertura de les vies fèrries a Montcada i Reixac, la construcció dels accessos al Port de Barcelona o el desdoblament de la R3, tot just ara iniciat només en el tram entre Parets del Vallès i La Garriga.

Aquesta negativa situació del mercat domèstic ha quedat parcialment compensada per l’augment interanual d’un 8,5% de les exportacions (1,91 milions de tones), la qual cosa ha mantingut pràcticament plana la producció de ciment als darrers 12 mesos.  En qualsevol cas, això coincideix amb un moment en què la indústria ha de fer un esforç financer extra pel seu compromís, inalterable i ferm, en la reducció de l’empremta en carboni de la seva activitat industrial i la descarbonització dels seus productes al llarg del seu cicle de vida, per tal d’assolir la neutralitat climàtica al 2050.