El consum de ciment de Catalunya al mes d’agost ha registrat una caiguda de l’11,0%. Amb aquesta xifra, el consum acumulat de l’any mòbil (últims dotze mesos) se situa al -2,9% i un volum de 2,24 milions de tones, una quantitat baixa per a les inversions en manteniment i noves infraestructures que necessita el país per ser competitiu.  Aquesta manca d’inversions té ja el seu reflex en serveis que afecten a tota la ciutadania com és, per exemple, la xarxa de transport públic de rodalies.

La producció de ciment també s’ha reduït a l’agost un lleuger 2,7%, mentre que al darrer any cau un 4,4%, amb un volum de 3,15 milions de tones. Les exportacions de ciment i clínquer han patit a l’agost una forta disminució del 32,7% respecte de 2022, cosa que dona lloc a què el seu volum en el conjunt dels últims dotze mesos se situï en 1,74 milions de tones (-3,7 %). En conclusió: tots els indicadors mensuals i interanuals de Producció, Consum i Exportacions presenten, doncs, caigudes.

Per al president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, la mala conjuntura econòmica del mercat per falta de inversió en obra pública “se suma als reptes derivats dels processos de descarbonització que estan desenvolupant les nostres fàbriques i amb els quals el sector del ciment a Catalunya està absolutament compromès per tal d’assolir la neutralitat climàtica al 2050”.

En aquest sentit, la patronal Ciment Català ha mantingut vàries reunions amb las administracions públiques per sol·licitar un suport més explícit i, sobretot, immediat. Fernández Capo demana que “siguin més eficients, en termini, els tràmits administratius necessaris per a l’autorització de las mesures que redueixin la empremta de carboni i poder posar en marxa els processos tecnològics i les instal·lacions de captura de CO2. Al respecte, Ciment Català insisteix en la importància capital d’aquests procediments per poder complir el calendari dels objectius plantejats.