El consum de ciment a Catalunya en el mes de maig ha enregistrat un creixement del 12%. Amb aquesta xifra, l’acumulat durant els darrers 12 mesos creix un 6,3% i se situa amb un volum de 2,15 milions de tones. Aquesta dada, però, resulta encara inferior a la del conjunt de l’any 2019, en què es van utilitzar 2,24 milions de tones.

També la producció de ciment s’ha incrementat un 17,9% durant el mes de maig per fixar la seva taxa en l’any mòbil al 8,8% i un volum de 3,27 milions de tones. Per contra, les exportacions han patit al darrer mes una severa reducció del 33,4%, quedant l’índex interanual amb un creixement de l’11,2% i un total de 2,04 milions de tones venudes a mercats exteriors

Lògicament, la millora de les dades en relació a l’any anterior s’explica per l’aixecament de les restriccions a caua de la pandèmia i la represa de l’activitat en molts sectors. Amb tot, Ciment Català considera que “només amb l’aplicació de noves polítiques s’aconseguirà una reactivació plena de l’economia després de l’emergència sanitària”, segons explica el seu president Salvador Fernández Capo. El president es congratula per la recent formació de Govern a la Generalitat, i insta totes les Administracions Públiques a “desenvolupar actuacions que situïn la recuperació econòmica com la prioritat de totes les seves decisions. La propera arribada dels Fons Europeus Next Generation ens constreny a no perdre cap oportunitat”.

D’una altra banda, Ciment Català ha publicat a les darreres setmanes dues obres que fan palès el seu compromís amb l’Economia Circular. Per un costat, el Full de ruta de la indústria catalana del ciment per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050, que recull la metodologia que seguirà el sector per reduir la seva petjada ambiental. D’un altre, la Memòria d’Activitats 2020, que inclou, entre més informacions, les estadístiques de mercat del sector a Catalunya, així com el Balanç Ambiental de la seva activitat.