Ciment Català  va estar present el 21 i 22 de juny al 1r Congrés Catalunya Circular, organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una trobada anual dels diversos actors, tant del sector públic com del privat, compromesos en la consolidació de l’economia circular a Catalunya, que ha de permetre establir una sòlida aliança i cohesionar una estratègia única de país per assolir una Catalunya Circular.

En aquest sentit, el sector del ciment és capdavanter en l’aplicació dels principis de l’economia circular. S’utilitzen enderrocs d’edificis o escòries de ferralla com a matèries primeres, i també és innovador en l’aprofitament energètic de residus, a partir de les experiències de països tan compromesos en la protecció mediambiental com Alemanya, Holanda o Àustria.

Durant el congrés es va donar visibilitat a les diferents estratègies, iniciatives i casos d’èxit sobre com l’economia circular i la innovació suposen avantatges competitius per a empreses, institucions i el país en el seu conjunt. Si la primera jornada, celebrada a l’auditori del CosmoCaixa a Barcelona, va constar de conferències i taules rodones en les que van intervenir portaveus d’empreses, organismes i institucions, a la segona  es van dur a terme visites tècniques a casos d’èxit centrats en models circulars com són el disseny circular, la circularitat dels productes i el reciclatge.

Així, els representants de Ciment Català van tenir la oportunitat de recórrer la nova planta de producció de bioplàstics biodegradables i biocompatibles a partir de residus orgànics de VENVIROTECH, a Santa Perpètua de Mogoda, i la planta d’HERCAL de valorització de residus procedents de la construcció, excavació i demolició per a l’obtenció d’àrid reciclat com a matèria primera secundària, ubicada a Terrassa.