Ciment Català va participar el dia 20 de juny al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a l’acte de reconeixement a les organitzacions que s’han adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) durant els darrers cinc anys. Representants de l’Agrupació de fabricants de ciment de Catalunya van rebre de mans del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, el certificat que acredita el seu compromís a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir-les. L’acte va comptar també amb l’assistència de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya.

Actualment formen part d’aquest programa 242 organitzacions de diferents sectors d’activitat. Més de dues terceres parts són empreses privades, la gran majoria, pimes, i una tercera part són entitats de l’administració pública i organitzacions sense ànim de lucre. En 13 anys s’hi han adherit 242 organitzacions, bona part de les quals han optat per accions encaminades a la implementació d’energies renovables i a la reducció del consum energètic. El govern català estima que, entre els anys 2015 i 2021, s’han reduït 463.596 tones de CO2 si sumem la variació interanual de les emissions directes i del consum de l’electricitat del global de les organitzacions adherides al programa.

Ciment Català es va sumar al programa la tardor de 2020, atès que, a més del reconeixement,  també ofereix eines i suport a aquelles organitzacions que de manera voluntària volen involucrar-se en la reducció de les seves emissions de GEH, que són les responsables de l’escalfament del planeta.