L’aposta per la Sostenibilitat de la indústria catalana del ciment ha permès de continuar reduint el consum de matèries primes naturals en la fabricació de clínquer i ciment. Segons les darreres dades publicades per l’Observatori de l’Economia Circular, corresponent a l’any 2021, les fàbriques catalanes van emprar 6 milions justos de tones de recursos procedents de pedreres, enfront dels 6,26 milions de tones de l’any 2020 (-4,2%) i els 7,17 milions de l’exercici 2019 (-16,3%).

Aquestes reduccions, i la consegüent salvaguarda dels recursos naturals, s’han aconseguit gràcies a l’aprofitament de residus procedents, entre altres, de demolició d’edificis, de llots fèrrics industrials i d’altres escòries. Així, al 2021 es van fer servir més de 234 mil tones d’aquestes matèries primers alternatives, enfront de les 162 mil emprades al 2019 o les 142 mil utilitzades al 2020. El darrer increment interanual és molt substanciós: un 65%.

Pel que fa a l’aprofitament energètic de residus, l’any 2021 ha consolidat la tendència de la darrera dècada de substitució dels combustibles fòssils tradicionals. El consum d’aquest tipus d’energia va ser de 241 mil tones en el conjunt de les fàbriques catalanes, mentre que es van usar 280 mil tones de combustibles alternatius com ara CDR (combustibles derivats de residus), farines animals, fusta o biomassa vegetal.

També en aquesta pràctica d’economia circular, Catalunya consolida en els darrers anys una reducció constant del consum de combustibles fòssils. Així, en el període 2018 a 2021, i de manera progressiva any rera any, el volum d’ús d’aquesta energia ha disminuït un 27%.

Totes aquestes dades, i altres de complementàries i més detallades, es poden consultar a l’Observatori de l’Economia Circular, una iniciativa de la Fundació laboral del ciment i el medi ambient (Fundació CEMA) en col·laboració amb l’Institut Cerdà, en la que també hi coopera  Ciment Català.