A la darrera reunió de la Comissió de Seguiment de l’Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos, i la transició cap a una Economia Circular de la indústria catalana del ciment es va informar que l’any 2022 la indústria cimentera catalana va invertir 4.4 M€ en millores ambientals, una xifra que té una tendència creixent des de 2016. Aquestes inversions històriques justifiquen que totes les instal·lacions del sector a Catalunya hagin complert en un 100%, un any més,  els objectius ambientals de les seves emissions a l’atmosfera i, per tant, s’adapten a les determinacions de la Decisió d’Execució de la Comissió UE 2013/163/UE i no superen els nivells d’emissió associats a l’ús de les millors tècniques disponibles establertes per la Unió Europea.

Aquestes són algunes de les dades recollides per la Comissió de Seguiment de l’Acord Voluntari entre Ciment Català i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en la reunió que van celebrar el proppassat 8 de juny, durant la qual van aprovar els resultats de l’Informe Agregat de 2022. Aquest Acord, amb diferents denominacions, està en vigor sense solució de continuïtat des de 2002.

El document resum exposa que les principals inversions al 2022 s’han dedicat a la valorització de residus, amb estalvis de matèries primeres naturals i d’emissions de CO2, a la millora de l’eficiència energètica i a la reducció de l’impacte visual.

D’altra banda, el nivell de substitució energètica segueix augmentant, trobant-se al 2022 al 45,82%. Per la seva part, la valorització material també ha augmentat, i ha fet que les tones evitades d’explotació de residus naturals s’hagin incrementat de manera significativa.

Durant la reunió, Ciment Català va aportar una breu presentació de l’actualitat de la indústria cimentera, tant pel que representa en xifres dins de l’àmbit econòmic català, com pels processos de producció del ciment i la implicació del sector per assolir la neutralitat climàtica al 2050.

La Comissió, que va estar encapçalada per la directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern, Mireia Boya, i Salvador Fernández, president de Ciment Català, va comptar també amb la participació d’altres representants de la Generalitat implicats en la lluita contra el canvi climàtic i de les empreses del sector del ciment.