L’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya (Ciment Català) i el Departament de Territori i Sostenibilitat han prorrogat la vigència de l’Acord Voluntari per promoure l’eficiència en l’ús de recursos i la transició cap una economia circular del sector fins al juliol de 2025. Amb la pròrroga d’aquest Acord es fan visibles els compromisos de sostenibilitat del sector que propiciaran una major circularització de l’economia i inclús superar, en alguns casos, les mesures establertes en el Pla d’Acció de la Comissió UE per a l’economia circular i al full de ruta de l’economia circular a Catalunya que s’està elaborant. L’acord també permetrà millorar la informació pública relativa a l’impacte ambiental de les empreses adherides.

L’Acord Voluntari, signat el 6 de juliol de 2017, comprometia totes les empreses amb fàbrica integral de producció de ciment a Catalunya, agrupades a Ciment Català, a un marc de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per assolir un alt grau de protecció del medi ambient, compatibilitzant-lo amb el creixement econòmic. Entre els acords específics del Conveni ara prorrogat cal destacar el compromís d’arribar a un 60% de substitució de combustibles fòssils per combustibles alternatius basats total o parcialment en biomassa, amb el corresponent efecte de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta mesura contribuirà també a les polítiques i estratègies establertes per incrementar la valorització de residus.

Les 4 empreses associades a Ciment Català representen un 19% del total de ciment produït a l’Estat espanyol  i generen un miler de llocs de treball . Aquestes empreses impulsaran mesures per afavorir la transició del sector cap a una economia circular; col·laboraran en la millora de la informació pública relativa a l’impacte de les seves fàbriques; contribuiran en la realització d’estudis tècnics i econòmics sobre la interrelació entre la indústria cimentera i el medi ambient; i cooperaran amb l’Administració en l’aplicació de programes i polítiques per a la millora de la qualitat de l’aire.