La transició energètica, l’aposta per l’Economia Circular, l’impuls a la construcció d’infraestructures i la necessitat de reforçar la competitivitat de les empreses i del conjunt de l’economia van ser els assumptes centrals de la sessió de treball telemàtica del passat 14 de gener entre el Director general d’Energia, Seguretat industrial i Seguretat minera, Manel Torrent Aixa, i una delegació sectorial encapçalada pel president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo. Ambdues parts van coincidir que, en un context marcat per la crisi sanitària i els seus efectes socials i econòmics, i amb la perspectiva de gestió dels fons europeus Next Generation destinats a la digitalització i a la protecció del medi ambient, l’adopció de mesures que afavoreixin la neutralitat en carboni i el desenvolupament d’equipaments per a les necessitats logístiques, energètiques, de mobilitat i de serveis socials del país esdevé l’estratègia més adequada per a afrontar el futur immediat i rellançar l’activitat.

Els representants de la indústria catalana del ciment van exposar la difícil situació del mercat que, llastrat en bona part pels efectes inicials del Covid-19, ha acumulat una caiguda del 10% en el consum de ciment al darrer any. Per a fer front a les complicacions que això genera, i també per a guanyar competitivitat de cara als mercats exteriors, sector i Generalitat consideren que serà molt útil promoure mesures que millorin tant les condicions de l’Oferta -com ara posar a disposició de les fàbriques una més gran quantitat i varietat de residus per a ser usats de forma segura com a combustibles alternatius- com de la Demanda -promovent la construcció d’obres públiques que permetin millors prestacions i serveis a ciutadans i al teixit empresarial. Els representants de la indústria del ciment van demanar que s’incrementin les taxes per abocar residus i no aplicar més impostos al sector.

En tant que responsables de dissenyar les polítiques energètiques per aplicar a Catalunya i elaborar les iniciatives normatives en matèria d’energia, seguretat industrial i seguretat minera, dins els seus àmbits competencials, el Director General es va mostrar receptiu a aquestes demandes, tot remarcant la importància que té per a l’economia catalana el manteniment i creixement d’una indústria tradicionalment exportadora com és la del ciment.