El rellançament de la inversió en obres públiques es veurà relegat per cobrir primer el pagament del deute, segons el vicepresident de la Generalitat.

El Consell Directiu de Ciment Català ha mantingut una reunió amb el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, en la qual s’han abordat els diferents aspectes de l’actualitat relacionats amb la indústria del ciment, amb esment especial a les perspectives de rellançament de la inversió en obra pública per part del govern català.

Els representants de Ciment Català han reiterat a Junqueras la necessitat de recuperar les inversions en infraestructures com la fórmula tant per a la millora de la competitivitat del país com per al rellançament de l’activitat econòmica.

Cal recordar que, en l’última dècada, les licitacions d’obres públiques per part de la Generalitat s’han reduït en un 90%.

Junqueras va afirmar que el rellançament de l’activitat econòmica i el consegüent augment de les inversions a Catalunya vindrà determinat per la capacitat de reduir tant el dèficit no finançat de la Generalitat com el pes del deute públic sobre el PIB.

Junqueras considera aquesta mesura prioritària, davant la previsible pujada dels tipus d’interès, que encariria el cost del deute públic. Encara que no va comprometre cap xifra, el vicepresident va avançar que el 2017 “la disponibilitat pressupostària del departament de Territori i Sostenibilitat serà la més alta dels últims 6 anys”.
També va explicar que l’Executiu treballa en diversos fronts per incrementar la capacitat inversora, com la reducció del dèficit, la rebaixa dels terminis de pagament, la disminució del deute públic i la lluita contra l’elusió fiscal, però que els criteris d’actuació són la responsabilitat en l’ús de recursos públics i no generar expectatives que no es puguin complir.