El Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, Pere Palacín, ha reiterat el suport del Govern a les mesures administratives que afavoreixen la competitivitat del sector, en uns moments on la baixa activitat del mercat domèstic obliga les empreses a orientar-se a l’exportació si volen mantenir operatives les fàbriques. Entre aquestes mesures de suport cal citar la continuïtat de les autoritzacions per a la valorització energètica de residus, una pràctica que a més de facilitar un combustible més barat a les empreses també constitueix una aportació mediambiental al conjunt de la societat, en evitar que aquestes deixalles vagin a abocadors.

En una reunió amb el Consell Directiu de Ciment Català celebrada el passat 29 de maig, Palacín també va analitzar la repercussió que té per a la indústria l’elevat preu de l’energia elèctrica (el tercer més car d’Europa, en aquests moments). Tanmateix, aquesta és una matèria de l’Estat, en el que la Generalitat disposa de competències en termes d’infraestructures però no en polítiques de comercialització de l’electricitat.