La difusió de les activitats pròpies i la divulgació d’informacions de caràcter tècnic sobre el sector del ciment, ja sigui en matèria d’innovació, de producte o de mercat, constitueixen els principals continguts que Ciment Català publica, des d’aquesta primavera, a la nova pàgina corporativa creada a Linkedin. La xarxa social de referència entre les comunitats de professionals també permetrà donar una major difusió i rellevància a les accions de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) de les empreses catalanes fabricants de ciment, i entre elles singularment les relacionades amb la Sostenibilitat, l’Economia Circular i les millors pràctiques a favor del medi ambient.

L’entrada en servei del compte a Linkedin respon al compromís sectorial per la transparència informativa. Aquest nou canal de comunicació busca esdevenir una plataforma per guanyar més visibilitat i posicionament entre els col·lectius que treballen al sector, els representants de les administracions públiques i, en general, totes aquelles persones interessades professionalment en el món del ciment.

La pàgina a Linkedin complementa i amplia la resta de canals informatius de Ciment Català: el web, el butlletí trimestral i el gabinet de premsa, i facilita la connexió amb les diverses audiències. Us convidem a fer-vos seguidors de la pàgina i a difondre-la en el vostre entorn laboral, en la confiança que serà un punt de trobada, de coneixement i d’interacció que aportarà utilitats i beneficis a tots els seus visitants.