La contribució de les fàbriques catalanes de ciment en la lluita contra el Canvi Climàtic va experimentar un salt qualitatiu al 2020 gràcies a l’increment en la recuperació energètica de residus, que va situar-se en el 40,65% enfront del 34,97% de 2019. Amb aquesta pràctica d’Economia Circular es va evitar l’emissió a l’atmosfera de més de 347 mil tones de CO2 procedents de combustibles fòssils, i també va impedir que més de 284 mil tones de residus acabessin a abocadors, amb els consegüents problemes ambientals que això comporta.

La darrera reunió del sector amb la Generalitat, celebrada telemàticament el passat 11 de maig en el marc del seguiment de l’Acord Voluntari per a l’eficiència en l’ús dels recursos, va posar de relleu el nivell d’acompliment ambiental de la indústria catalana del ciment. A banda de la recuperació energètica, la valorització material de residus (aprofitament com a matèria primera en la fabricació de clínquer) i l’ús de subproductes va ser de 114 mil tones (quasi un 6,5% més que al 2019).

A l’exercici 2020, i tot i el context restrictiu de l’activitat a causa de la pandèmia del Covid-19, la indústria cimentera va invertir 3,5 milions d’euros en millores ambientals, tenint com a principals partides la disminució d’impacte visual, la valorització energètica de residus, la reducció d’emissions de partícules de fonts localitzades, la millora de l’eficiència energètica, i la reducció d’emissions d’òxids de nitrogen i de sofre. Per altra banda, i com en anys anteriors, al 2020 es va arribar al 100% de compliment en tots els valors límit d’emissió per a cadascun dels focus emissors a l’atmosfera.

Durant la reunió el president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, va presentar un resum de la situació del sector i també el Full de Ruta per a Neutralitat en Carboni al 2050. El president va reiterar el compromís del sector amb aquest projecte, afirmant que qui no redueixi les seves emissions quedarà fora del mercat europeu.