L’aprofitament energètic de residus a les fàbriques de ciment de Catalunya va sumar, al 2017, 203.166 tones. Aquesta quantitat de materials va permetre substituir un 32,6% de l’energia consumida, estalviant així l’ús de combustibles fòssils, principals causants de l’escalfament del planeta i del Canvi Climàtic. La contribució de les plantes catalanes al medi ambient també va incloure l’ús de 127.827 tones de residus per a ser incorporades com a matèria primera en el procés de fabricació. En conjunt, i segons les dades de la darrera actualització de l’Observatori sobre reciclatge i valorització de residus a la indústria cimentera a Espanya, elaborat per l’Institut Cerdà i presentat per la Fundació CEMA, les fàbriques catalanes van evitar que gairebé 331 mil tones de residus anessin a parar a l’abocador durant 2017.

L’estudi analitza la gestió de residus a Espanya i estableix que un 54% tenen l’abocador com a destinació. Aquesta dada supera en 30 punts la mitjana europea, i encara queda més allunyada dels estàndards de països mediambientalment avançats com Alemanya, Àustria, Holanda, Suècia o Suïssa, on els abocadors han desaparegut pràcticament, d’acord amb les millors pràctiques recomanades en polítiques d’Economia Circular de la UE. Un dels elements clau en aquests resultats és el cost de l’abocament: a Espanya és de 49 euros per tona, a Catalunya puja a 70 €/tona, mentre que a Alemanya s’eleva fins a 140 € i a Suècia arriba als 155 €/tona.

Com més penalitzat econòmicament està l’abocament de residus (amb els consegüents problemes de contaminació que comporta) més s’estimula el reciclatge i la valorització energètica, una pràctica que les fàbriques catalanes de ciment ja fa més d’una dècada que impulsen. Amb l’ús de combustibles alternatius procedents de residus s’ha aconseguit, per exemple, que al 2017 s’eviti l’emissió de 255 mil tones de CO2 a l’atmosfera.