El 14 de maig de 2019, la Generalitat de Catalunya va declarar formalment l’emergència climàtica. Posteriorment, el 17 de gener de 2020 es va celebrar la Cimera d’Acció Climàtica, en la que ja va participar Ciment Català. Ara, en l’estratègia per una economia neutra en carboni impulsada per la Generalitat, s’ha fet pública la llista d’empreses, institucions i altres organitzacions adherides als Compromisos d’acció climàtica.

Com a entitat conscient que el futur del sector combina creixement econòmic, protecció ambiental i responsabilitat social, Ciment Català s’ha adherit formalment a 7 dels compromisos d’aquest llistat, essent un dels primers 10 agents socials i econòmics que ha formalitzat la mencionada adhesió.

La finalitat de la iniciativa és que Catalunya assoleixi la neutralitat de carboni el 2050. Per aquest motiu, les organitzacions que voluntàriament s’hi adhereixen es comprometen a l’execució d’accions que inclouen l’aprofundiment en el coneixement de l’impacte climàtic de la seva activitat, la divulgació i el foment del compromís climàtic en la seva organització, l’impuls a la transició energètica de la seva activitat, la reducció de l’impacte climàtic de la mobilitat que genera, l’adopció progressiva dels principis de l’economia circular o la implementació d’un programa de formació sobre economia circular i emergència climàtica per a directius i quadres sindicals, entre altres objectius.

Catalunya emet 45 milions de tones de CO2 equivalent, aproximadament un 1% de totes les emissions generades per Europa. Tot i que s’han aconseguit reduir un 23% respecte el 2005, quan es van començar a prendre mesures de reducció d’emissions, això no és suficient. El repte de disminuir encara més l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i frenar l’escalfament global, comporta introduir significatives modificacions al model socioeconòmic i productiu, i una exigent tasca de conscienciació i seguiment. D’aquí la necessitat de fixar públicament i per escrit aquests compromisos.