En coherència amb el seu compromís envers el desenvolupament econòmic i social del territori, Ciment Català va participar en la reunió que la Comissió per a l’Ampliació de l’Aeroport de Barcelona va mantenir el proppassat 23 d’octubre. El grup de treball va presentar en aquesta trobada les seves conclusions, després de més d’un any de reunions de 29 comissions públiques, d’un total de 49 membres inscrits i 21 entitats implicades de tots els sectors de la societat civil.

La Comissió va ser establerta el setembre de 2022 sota l’auspici de l’organització empresarial Foment del Treball. Aquest grup de treball, que opera amb la missió de “connectar Barcelona amb el món mitjançant un aeroport intercontinental”, i que està comandat per l’actual president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno, busca arribar a un consens amb totes les Administracions Públiques en relació al desenvolupament d’aquesta infraestructura crucial.

La participació de l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya en aquest comitè, sota la responsabilitat del seu president, Salvador Fernández Capo, té l’objectiu de donar visibilitat a la perspectiva del sector dins d’un esperat acord entre tots els actors interessats en el futur d’aquest element vital per a l’economia catalana, tenint en compte la manca d’inversions en noves infraestructures, que ha estat repetidament assenyalada per la societat civil. Aquesta passa reafirma l’esperit de Ciment Català, tal com es va expressar per primera vegada al juny de 2001, quan es va unir al manifest “Sí a l’Acord d’Ampliació de l’Aeroport”, signat per més de 200 entitats que instaven a l’expansió de l’Aeroport de Barcelona.