La Generalitat de Catalunya ofereix el seu suport als projectes de la indústria catalana del ciment relacionats amb la valorització energètica. En una reunió entre el Secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer i Tamayo, i una delegació encapçalada pel president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, ambdues parts van coincidir en la diagnosi que l’aprofitament energètic de residus no només ajuda a resoldre un problema social i ambiental, sinó que pot ser una font de competitivitat per a les fàbriques catalanes, que han de lluitar als mercats exteriors amb empreses radicades a països fora del mercat de gasos amb efecte d’hivernacle i, per tant, amb capacitat de traslladar a uns menors costos de fabricació aquest dumping ambiental.

Durant la reunió del passat 11 de desembre, els representats de de Ciment Català van informar sobre la situació del sector i del mercat, que presenta una caiguda a l’entorn del 10% com a conseqüència de la menor activitat econòmica per causa del Covid-19. També van defensar la modernitat dels ciments i els seus derivats, i van explicar els diferents processos d’innovació a la indústria. Però el punt central de la trobada el va constituir l’anàlisi de solucions per fer front als elevats costos d’energia elèctrica i tèrmica, i dels drets d’emissió de CO2. La valorització material i energètica de residus apareix aquí com la via més idònia i avantatjosa, però cal disponibilitat i autorització de nous combustibles alternatius per ser més competitius.

D’altra banda, tant la Generalitat com els representants de la indústria del ciment van coincidir també en la necessitat de posar en marxa noves infraestructures per fer al país competitiu, i en donar suport a les exportacions, que en la situació actual resulten imprescindibles per mantenir l’activitat.