En tant que actor econòmic rellevant, i també per la seva expertesa en el sector de la construcció, Ciment Català ha intervingut durant el mes de desembre en dues de les sessions del procés participatiu que la Generalitat ha posat en marxa per a elaborar el Full de Ruta de l’Economia Circular a Catalunya (FREC). El projecte ha de permetre accelerar la transformació del país cap a una economia circular que actuï com a palanca de la recuperació econòmica, i recollirà les iniciatives principals a desenvolupar per avançar cap a aquest nou model econòmic. La contribució de Ciment Català s’ha portat a terme en el curs de les reunions dedicades al sector de la Construcció i al de Materials, i s’ha centrat tant en explicar les iniciatives que s’estan desenvolupant al llarg de la cadena de valor del sector, com en la definició de les necessitats i barreres a superar que permetin aprofundir en un model basat en la racionalització dels cicles dels recursos (materials, aigua i energia) i la maximització de la utilitat i el valor dels productes, components i materials en tot moment.

EL FREC parteix d’un benchmark de bones pràctiques a nivell internacional, que ha implicat l’anàlisi de 37 fulls de ruta ja existents i d’interès per a Catalunya, i d’una diagnosi sectorial, que ha posat l’èmfasi en els sectors econòmics amb més potencial de circularitat. El procés participatiu consta d’un conjunt de sessions de debat virtuals amb els diferents sectors implicats per recollir propostes de línies d’acció i accions a incorporar al document final. Els sectors considerats són: energia, aigua, tèxtil, construcció, materials, químic i residus.

Les aportacions de Ciment Català han inclòs les actuacions de la indústria en la prevenció de la generació de residus, i la reutilització i el reciclatge dels materials i productes existents per evitar el consum de matèries primeres verges. També les experiències de substitució energètica de combustibles fòssils, que permeten l’aprofitament de residus com a font d’energia, evitant emissions atmosfèriques i contribuint a la gestió d’aquest problema social i mediambiental.