El Comitè autonòmic de seguiment de l’acord d’ús sostenible dels recursos a Catalunya (CASA Catalunya), en la reunió telemàtica de el 2 de desembre, va avaluar la situació de la valorització de residus a les fàbriques de ciment de Catalunya que, pel que es refereix a substitució energètica, va superar el 40% durant 2019. En aquest sentit, es va informar que s’han mantingut contactes amb l’Agència de Residus de Catalunya per a la possible valorització en cimentera de la fracció rebuig de RSU biosecada (MOR), estimada en unes 200.000 tones a l’any. Les proves que s’estan realitzant inclouen l’adaptació del material (nivell de digestió, humitat, addició de residus de fusta i plàstic a la fracció resta) per complir amb les especificacions de valorització energètica de les fàbriques de ciment. Es podria començar a valoritzar, com a molt aviat, a finals d’ ‘any 2021.

La CASA Catalunya també va analitzar la sentència de Tribunal Suprem (TS) sobre el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT), en el qual s’ha obtingut sentència favorable al recurs presentat pel sector del ciment sobre l’apartat que plantejava que per a l’any 2020 el 100% dels pneumàtics fora d’ús (NFU) de Catalunya haurien d’enviar a valorització material. També es va acordar reprendre contactes institucionals i visites a fàbriques amb el nou govern i els partits polítics, una vegada que se celebrin les eleccions catalanes, previstes per al 14 de febrer de 2021.

Per part de tots els assistents es va valorar molt positivament la potència de la feina conjunta desenvolupada entre patronal i sindicats l’any passat, amb vuit reunions mantingudes en menys d’un mes, que van fer possible que no prosperés la proposta de resolució presentada pel grup parlamentari Catalunya En Comú Podem en la qual sol·licitava a Govern de la Generalitat la creació d’un impost addicional sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en cimenteres. Les reunions van servir també per transmetre la imatge de sector modern i innovador, i per evitar l’aprovació d’una proposta parlamentària el seu objectiu era instar el Govern de la Generalitat a prohibir la valorització energètica en cimenteres.