El Consell Assessor d’Àrids de Catalunyapreveu dificultats en la recuperació dels índex d’activitat associats al sector per causa de l’emergència sanitària de la Covid-19. En la seva darrera reunió (celebrada al mes de novembre), aquest grup de treball va debatre la situació de les explotacions mineres a Catalunya iel seu desimpacte ambiental, i va analitzar la demanda i les perspectives de futur. L’anàlisi de les dades disponibles mostra una important caiguda de la licitació durant 2020, on tan sols els ajuntaments estan mostrant un mínim de compromís a l’hora de continuar alimentant la cartera d’obra pública. També es preveu un descens d’activitat en la construcció d’habitatges, l’edificació no residencial, l’enginyeria civil, la producció d’àrids i el consum de ciment.

Per al 2021, el Consell Assessor adverteix de l’existència de motius per a moderar les expectatives. En primer lloc, per la poca concreció del pla governamental de recuperació de l’economia. També perquè, en el millor dels casos, els fons de la UE no començaran a arribar fins al segon semestre de l’any i, a més, la Cambra de Contractistes estima que només un 15% dels fons es dedicaran a construcció. Per últim, L’ITeC estima que un 40% dels fons destinats a construcció seran per a projectes d’energia, relegant les infraestructures viàries i ferroviàries, i les relacionades amb l’aigua o les telecomunicacions a un segon pla.

Durant la reunió es va presentar també l’Informe de conjuntura de la mineria de cel obert a Catalunya relatiu a 2019.Un total de 423 explotacions donen ocupació a més de 2.500 persones. Durant l’any, es van extraure 29,6 milions de tones d’àrids, i la previsió inicial per a 2020 era que s’arribés a les 30,4. Amb una inversió de 10,7 milions d’euros, les vendes de l’exercici van fregar els 130 M €.

El Consell Assessor d’Àrids és un òrgan multisectorial de la Generalitat dedicat a analitzar la demanda d’àrids i potenciar la seva producció sostenible. Està format per representants de diversos departaments de la Generalitat, així com per entitats del sector privat com ara el Col·legi d’Enginyers de Mines, el Gremi d’Àrids de Catalunya o Ciment Català, entre altres.