Un mes de març especial, amb pluges, coincidència de la Setmana Santa i una escassa activitat en obra pública com a conseqüència del context polític ha portat l’Índex de Demanda del Ciment (IDC) a Catalunya a una caiguda del 38% respecte del mateix mes de 2017. Aquest resultat puntual trenca amb gairebé 4 anys (des d’agost de 2014) d’increments mensuals consecutius, i redueix a només el 7,6% l’augment interanual del consum. Les dades, extretes del Baròmetre del Ciment, situarien aquest consum del darrer any mòbil en un volum entorn de les 1,8 milions de tones, amb un acumulat al primer trimestre de 2018 de 0,4 milions de tones, un 9,2% inferior al del mateix període de 2017.

En paral·lel, també ha disminuït la producció a les fàbriques catalanes, amb una caiguda del 28% respecte de març de 2017, fet que situa el creixement mitjà dels darrers 12 mesos en un 14%, amb un valor absolut estimat de 3 milions de tones.

Per tal de fer front a la conjuntura, i amb vistes continuar aprofundint en les seves polítiques de Sostenibilitat, les 4 empreses fabricants a Catalunya agrupades a Ciment Català s’han incorporat, aquest mes de maig, a l’Observatori de l’Economia Circular de Catalunya. Aquest espai, impulsat per la Generalitat, respon a l’aposta clara i decidida de millorar la competitivitat de l’economia,  afrontar el repte davant la limitació dels recursos existents i la necessitat de superar el sistema econòmic lineal tradicional instaurat amb la revolució industrial. Així, promou accions per desplegar i integrar en la societat un nou model basat en l’eficiència dels recursos i la reducció dels riscos ambientals. Les fàbriques catalanes de ciment aporten a aquest nou organisme de referència la seva experiència acumulada en la valorització tant material com energètica de residus en els darrers 15 anys.