La caiguda de l’activitat econòmica com a conseqüència de les restriccions decretades per les administracions públiques en el marc de la lluita contra la pandèmia de la Covid-19 castiga la indústria cimentera. Les estadístiques del mercat català corresponents al mes d’octubre, tot i que provisionals, confirmen una evolució negativa de tots els indicadors. En l’acumulat dels darrers 12 mesos, aquestes dades assenyalen una reducció del consum (-9,8%), de la producció (-1,6%) i de les exportacions (-16,9%) de ciment, i situen el sector en una posició d’incertesa per al futur més immediat.

Encara que al mes d’octubre el descens del consum domèstic ha estat moderat (-3,6%, 193 mil tones en total), cal recordar que el mercat porta una dècada enfonsat. I l’escenari s’agreuja per la falta de concreció de nou projectes d’obra pública, com explica Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català: “ara estem patint els efectes de la segona onada de la pandèmia, que se sumen a les fortes caigudes que va tenir la primera onada durant la primavera. No sabem quant durarà, això, perquè el cert és que anem sobrevivint de les obres en curs però no veiem renovació de projectes de construcció de noves infraestructures que ajudin a salvar no només la nostra competitivitat com a sector sinó la del conjunt del país un cop se superi l’emergència sanitària”.

Fernández Capo recorda que la licitació oficial s’ha reduït “prop d’un 30% en el darrer any, un percentatge semblant al de la caiguda dels visats d’edificació. Aquestes dues magnituds indiquen l’activitat futura, i és per això que ens sentim molt preocupats per la complexitat de la situació”. La incertesa davant el futur a curt i mig termini esdevé una amenaça per a la continuïtat d’algunes fàbriques i la consegüent ocupació que generen.