El Comitè Tècnic de Ciment Català, format per representants de les 4 empreses associades, considera que el plantejament de nous impostos sobre l’activitat productiva representa una greu amenaça econòmica per al sector pels efectes que podria tenir en l’àmbit fiscal. Aquest posicionament es refereix tant a nous impostos per a les activitats a les fàbriques com a increments dels que s’apliquen actualment. I també a dobles imposicions, com quan, per exemple, més d’una figura tributària afecta el mateix fet imposable, ja sigui consum de recursos, emissions contaminants o compra i venda de productes. L’acumulació de taxes pot arribar a incrementar molt significativament el cost de producció, fent inviables tant les exportacions de ciment, que és la via habitual del sector per poder superar períodes de crisi, com fins i tot les vendes al mercat nacional.

La imposició de més pressió fiscal a l’activitat productiva provocarà un resultat contrari al desitjat, que seria l’increment de la recaptació. Segons l’anàlisi del Comitè Tècnic, l’efecte immediat seria la deslocalització de la producció a altres comunitats autònomes espanyoles, a altres països europeus o inclús a altres continents, amb l’aturada dels centres catalans. Aquesta deslocalització implicarà, a més de no pagar l’impost, el possible tancament de les instal·lacions productives i la pèrdua de llocs de treball, així com l’increment dels impactes ambientals per la necessitat d’importar d’altres zones i països els productes que no es podran fabricar a casa nostra. Convé recordar que la indústria catalana està entre les més eficients del món i, per tant, la importació, amb l’increment addicional de transport, no farà sinó incrementar els impactes negatius de tota mena.

En vista d’aquesta situació, Ciment Català i les empreses afiliades han decidit mantenir contactes amb les administracions públiques a tots els nivells, per explicar la greu situació que es pot crear i intentar minimitzar allò que constitueix una amenaça directa a la seva supervivència.

La reunió del Comitè Tècnic, celebrada el passat 23 de novembre, va servir també per a analitzar el Decret de gestió de residus recentment publicat per la Generalitat i la seva aplicació pràctica en relació amb el coprocessat de residus a forns per a la fabricació de ciment. Amb aquest Decret és possible diferenciar la valorització energètica de la mera incineració de residus.

El Comitè Tècnic va aprovar la creació d’un grup de treball específic per a estudiar l’aplicació del Decret en els processos de producció de les fàbriques de forma que s’asseguri el compliment dels criteris establerts relatius a la capacitat calorífica del residu. I és que, d’acord amb aquest Decret, considerar una valorització energètica i no una incineració depèn de les condicions dels gasos de combustió (temperatura i composició) i no només de les característiques del residu.