L’Agrupació de fabricants de ciment d’Espanya, Oficemen, ha elaborat un Full de Ruta per a la reducció d’emissions de carboni a 2050. El document destaca el potencial d’algunes tecnologies emergents, com la captura i emmagatzematge de carboni (CAC), que permetrien reduir fins a un 80% la petjada de carboni de la indústria cimentera espanyola el 2050.

Al voltant del 60% del carboni emès per la indústria cimentera, responsable del 5% de les emissions antròpiques a escala mundial, són causades per la descarbonatació de la pedra calcària durant el procés de fabricació, principal matèria primera del clínquer i, ara com ara, no es poden reduir. El 40% restant prové dels combustibles necessaris per realitzar el procés de clinquerització, que és sobre el qual la indústria, a data d’avui, pot actuar.

Els eixos d’actuació proposats des del sector cimenter espanyol passen per la mitigació d’emissions en les fases de producció; per l’ús dels productes amb base ciment, capaços de mitigar els efectes del canvi climàtic i pel desenvolupament d’infraestructures de formigó com a solucions constructives que faciliten “l’adaptació a aquesta nova realitat que vivim”, segons explica el director general d’Oficemen, Aniceto Zaragoza.

Conceptes com el del co-processat, que permet la valorització energètica i material de residus durant el procés de fabricació, o la reducció de petjada de carboni que comporta la durabilitat, inèrcia tèrmica i baix manteniment d’edificis i infraestructures de formigó, són algunes de les actuacions que es detallen en el full de ruta i que podrien aplicar-se des de la tecnologia actual.