Els costos elèctrics s’han convertit, de nou, en una gran amenaça per a la indústria del ciment a Catalunya. Red Eléctrica de España (REE) ha completat el procés d’assignació del servei d’interruptibilitat a través de subhastes competitives amb l’assignació d’una potència interruptible per al període d’1 de gener al 31 de maig del 2018 de 2.584,9 MW. Això significa un descens del 13% respecte de l’any anterior, més de 400 MW sense assignar, un volum que repercutirà directament a diverses fàbriques catalanes, que s’han quedat sense l’assignació d’alguns blocs d’aquest servei.

A la pràctica, això implica uns costos de producció més cars, ja que es deixaran de percebre retribucions per interrutptibilitat del servei elèctric. En el cas de Catalunya, que és la segona regió exportadora d’Espanya i, amb el baix consum intern actual, la de major producció, el sobrecost energètic implica perdre l’ajut que permetia l’accés als mercats exteriors. “Convé recordar que, a més, l’estat espanyol és un dels més cars d’Europa en preus d’electricitat per a consumidors industrials, molt per damunt d’Alemanya o França, per exemple, i només per sota de mercats geogràficament aïllats, com els del Regne Unit o Irlanda”, explica el president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo.

Això s’afegeix al fet que els pressupostos de les empreses s’han aprovat fa ja uns mesos amb el greu inconvenient de fer-ho sense saber el cost elèctric, que és d’especial importància en el cas del sector del ciment i que depèn de l’assignació de blocs d’interruptibilitat. “A més de tard, només s’han assignat els blocs corresponents als cinc primers mesos de l’any, la qual cosa manté l’incertesa sobre el cost elèctric al llarg de tot el proper any i, per tant, la rendibilitat real dels contractes d’exportació”, recorda Fernández Capo.

El servei d’interruptibilitat l’ofereixen els grans consumidors d’electricitat (com les fàbriques de ciment) i consisteix en el seu compromís de reduir o suspendre la demanda en moments d’emergència per al subministrament a canvi d’una retribució. Aquest servei és un punt clau per reduir l’important cost energètic del sector i mantenir la competitivitat de les fàbriques catalanes de ciment, que passa també per la disponibilitat d’un volum més gran de residus per a usar com a combustibles alternatius, aconseguint d’aquesta manera rebaixar el cost del mix energètic global.