La indústria cimentera catalana ha reiterat la seva voluntat d’excel·lència en la gestió mediambiental, i es posiciona com un referent en la prevenció i control de les emissions.  Violeta Vargas, dels Serveis Tècnics de Ciment Català, va exposar els resultats que avalen aquest compromís en el decurs de la Jornada tècnica sobre la situació de la inspecció ambiental integrada i la xarxa REDIA d’inspecció ambiental organitzada el 24 de maig de 2019 per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat. L’acte va congregar prop de 300 persones a Barcelona, que van debatre i exposar casos pràctics sobre el seguiment i vigilància ambiental d’instal·lacions industrials, implementat a Catalunya des de l’any 2014.

Durant la seva participació a la Jornada, Vargas va posar de relleu la complexitat que suposa per a les fàbriques de ciment la gestió mediambiental, motivada per la dimensió de les instal·lacions, que poden arribar a sumar fins a 150 potencials punts de mesura. Tanmateix, els resultats de les 18 inspeccions realitzades en el període 2014-2018 han constatat l’elevat rigor del sector, que no ha tingut ni un sol incompliment rellevant durant el període.

En els cas de les fàbriques de ciment, les inspeccions ambientals abracen àmbits com ara el consum d’aigua, energia i matèries primeres, la gestió de les aigües residuals, la producció de residus i la seva gestió, les emissions a l’atmosfera, o la contaminació acústica i lumínica. Tot i aquest ampli ventall de controls, l’exigència amb què professionals i empreses gestionen les plantes cimenteres defineix un sector compromès amb el medi ambient, amb uns resultats de les inspeccions a les instal·lacions sempre positius.