Les quatre empreses cimenteres associades a Ciment Català mantenen la seva activitat per assegurar el subministrament de producte durant la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19. La indústria cimentera catalana, que disposa de la més actualitzada tecnologia, està preparada per afrontar l’escenari de crisi, i ha implantat protocols de protecció per als seus empleats, que inclouen el teletreball en tots els àmbits possibles, i la disposició de EPI (equips de protecció individual) adequats per als treballadors de planta. Malgrat que el consum de ciment ha disminuït a causa de la paralització d’obres durant el període de el 30 de març a l’13 d’abril, el sector continua la seva activitat per tal de garantir l’abastament per a les necessitats de mercat i contribuir, d’aquesta manera, a una més ràpida recuperació de la normalitat i de l’economia.

A més, la indústria cimentera catalana, en funció de les consultes realitzades amb l’Agència de Residus de Catalunya, està a la completa disposició de les autoritats públiques per, cas de ser requerida, col·laborar en la destrucció dels residus sanitaris ocasionats per la pandèmia del COVID-19 dins del seu procés de producció de clínquer. Com ja va passar amb els casos de les farines animals a l’any 2000, o més recentment amb la destrucció de la carn contaminada amb listeriosi, no és la primera vegada que la indústria cimentera col·labora amb les administracions públiques per aportar els seus esforços i recursos disponibles per a la resolució de crisis sanitàries, posant en valor les característiques específiques i singulars del seu procés de fabricació. En aquest sentit, ple fet de comptar durant la producció de clínquer amb les temperatures més altes de qualsevol procés industrial, superiors a la flama als 2.000ºC, la valorització energètica d’aquests residus es pot dur a terme amb totes les garanties ambientals i de seguretat i salut d’empleats, ciutadania i entorn natural.

El Consell Directiu de Ciment Català fa una crida perquè les administracions públiques activin, al més aviat possible, els plans d’inversió necessaris que permetin una immediata recuperació de l’activitat econòmica i la consegüent tornada a la normalitat ciutadana. Les necessitats en habitatge social i protecció del territori, les inversions en mobilitat sostenible per reduir l’impacte del canvi climàtic, o l’actualització i manteniment d’infraestructures hidràuliques o per a l’activitat logística són clau per recuperar l’economia en el seu conjunt. Un objectiu a què el sector del ciment català està disposat a comprometre els seus esforços.