El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i Ciment Català han elaborat un protocol per a la determinació del blanc d’amoníac en fàbriques de ciment de Catalunya, que s’ha publicat com l’annex IV de la Guia per a l’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles al sector. Aquesta iniciativa ha estat desenvolupada en el marc del III Acord Voluntari signat entre l’administració catalana i la patronal de la indústria cimentera, un conveni orientat a incrementar les prestacions i el nivell de protecció ambiental de les fàbriques catalanes. Anteriorment, ja s’havia publicat com annex III de la Guia el protocol per a l’avaluació del compliment del límit d’emissió associat a un focus virtual d’una fàbrica de ciment.

El protocol per a la determinació del blanc d’amoníac en fàbriques de ciment de Catalunya s’ha realitzat com a un pas necessari per poder avaluar correctament l’aplicació de la MTD 19 establerta a la Decisió d’Execució 2013/163/UE, de 26 de març, per la que s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment, cal i òxids de magnesi.

Segons la Directiva 2010/75/EU del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2010 sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació), les millors tècniques disponibles són la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d’explotació, que demostrin la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir la base dels valors límit d’emissió i altres condicions del permís destinades a evitar o, quan no sigui practicable, reduir les emissions i l’impacte en el conjunt del medi ambient.

Les millors tècniques disponibles (MTD), doncs, són la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits raonables.

La Guia per a l’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles al sector del ciment a Catalunya va ser publicada al 2016, i va ser la primera de les 13 obres d’aquest caràcter impulsades fins ara per la Generalitat.