La crònica falta d’obra pública manté el consum interanual de ciment a Catalunya en 2,1 milions de tones. Les dades estadístiques provisionals recollides al tancament de febrer de 2020 constaten l’aguda crisi que viu el sector, agreujada per la pèrdua de competitivitat en els mercats internacionals a causa dels costos dels drets d’emissió de CO2, el preu de l’electricitat i la manca de combustibles alternatius. Les exportacions han caigut un 23% als darrers 12 mesos, amb unes xifres absolutes de 1,8 milions de tones.

En una indústria intensiva en consum energètic, la conjunció de tots aquests factors negatius ha portat les fàbriques catalanes a fer servir menys de la meitat de la seva capacitat operativa disponible. Les plantes de producció poden fabricar fins a 7,2 milions de tones anuals i, actualment, tot just produeixen 3,2 milions de tones, equivalents a un 45%, amb una marcada tendència a la baixa (-9% durant els dos primers mesos de 2020).

Aquestes dades, a més, no recullen encara els efectes que pot tenir la pandèmia del Covid-19. El president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, considera que aquesta situació “provocarà una brusca caiguda de l’activitat en el curt termini”. Referent a això, el president de la patronal recorda que el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha assegurat que “el trànsit de camions d’àrids, ciment i formigons està permès , al no haver-se prohibit les obres a les que transporten aquests materials ni el transport per garantir l’abastiment. No és obligatori el tancament de les obres, ja que no s’ha suspès expressament aquesta activitat”.

La indústria cimentera catalana, igual que altres associacions del sector de la Construcció, defensa que es mantinguin les obres en curs, reforçant les inspeccions relatives a l’acompliment de les mesures sanitàries que garanteixin la completa seguretat els treballadors. Fernández Capo recorda que “les fàbriques de ciment catalanes, de moment, continuen treballant amb la normalitat que permet l’Estat d’Alarma. La seguretat i salut dels nostres professionals és una prioritat per a nosaltres, i s’han activat protocols que garanteixen les condicions de treball segures per als treballadors de fàbrica i modalitats de teletreball per a gran part dels empleats de serveis generals”.

“Des de Ciment Català volem traslladar el sentiment de la indústria cimentera de suport a tots els afectats per la pandèmia i el nostre ànim de contribuir de la millor manera possible a la reconstrucció social i econòmica de país“, conclou.