Les empreses fabricants de ciment a Catalunya reclamen a les administracions públiques un compromís per mantenir l’activitat en el sector de la Construcció, entenent que aquesta és la millor fórmula per a frenar les conseqüències negatives de l’emergència sanitària pel COVID-19 i, sobretot, per a aconseguir una ràpida i completa recuperació de l’economia del país. Segons la patronal Ciment Català, retornar amb la màxima celeritat a la normalitat en la Construcció ajudaria a una represa sostinguda en l’edificació i manteniment d’infraestructures, implicaria conservar llocs de treball i la consegüent frenada de l’atur i de les prestacions que l’acompanyen, i generaria un efecte multiplicador d’activitat en altres sectors industrials i de serveis.

Tot això, però, s’ha de portar a la pràctica anteposant la seguretat i la salut laboral, un aspecte prioritari per a la indústria cimentera. Totes les fàbriques catalanes han implantat, des d’abans inclús del decret d’estat d’alarma, un seguit de mesures destinades a protegir el personal, de forma que es pugui continuar fabricant ciment i garantint el proveïment de producte. Entre els protocols aplicats figuren el teletreball per a totes aquelles àrees en què és possible, des d’administració a comercial. També la disposició d’EPIs (equips de protecció individual) per als treballadors que han d’estar presents als recintes industrials. Aquestes mesures es complementen, a més, amb dues qualitats pròpies de les fàbriques de ciment, com són la seva dotació tecnològica (que evita interaccions innecessàries entre persones) i les dimensions de les instal·lacions, que garanteixen la distància social entre obrers.

En aquest context d’emergència, Ciment Català es posa a disposició de l’Administració per a, en cas necessari,  destruir aquells residus que puguin presentar signes de contagi de la COVID-19. Pel fet de comptar durant la producció de clínquer amb les temperatures més altes de qualsevol procés industrial, superiors a la flama als 2.000ºC, la valorització energètica d’aquests residus es pot dur a terme amb totes les garanties ambientals i de seguretat i salut d’empleats, ciutadania i entorn natural.

Pel que fa a la situació de mercat, les dades estadístiques provisionals de Producció i Consum del mes de març indiquen una caiguda respectiva del 10% i el 27% respecte de març de 2019. Aquestes dades, però, no recullen encara en tota la seva extensió l’impacte de l’aturada de les obres decretada pel govern espanyol per al període 30 de març a 13 d’abril.