El Consell Assessor d’Àrids de Catalunya va debatre, en la seva darrera reunió, la situació de les explotacions mineres a Catalunya i el seu desimpacte ambiental, i va analitzar la demanda i les perspectives de futur. En aquest sentit, va estudiar les darreres estadístiques del sector, la projecció sobre els anys propers d’aquestes dades i els riscos i les oportunitats que les indústries vinculades al consum d’àrids -com ara el ciment- hauran d’afrontar. En el seu diagnòstic de la situació, el Consell va mostrar com la recuperació econòmica encara no ha arribat a bona part del sector de la construcció, fonamentalment a causa de la manca d’inversió en obra pública. El Consell va advertir que “en un mercat tan orientat cap a la inversió, si les expectatives de retorn comencen a empitjorar, la predisposició a promoure pot refredar-se ràpidament”. Una altra conclusió d’aquest grup de treball és que “el factor estabilitzador és l’obra pública no-local. Les seves expectatives milloren conforme ho fa l’economia”.

En aquest context, es van constatar els esforços fets pel sector per millorar la seva situació minera, industrial i ambiental i el poc ressò que aquests esforços, comprovables en documents o portals d’Internet específics, han tingut. És per això que es va considerar imprescindible millorar la comunicació cap a la societat i, en particular, cap a la població propera a les pedreres. Atesa la necessitat de concentrar esforços, al 2018 es posarà en marxa una comissió per dissenyar i implementar una política de comunicació apropiada i eficaç.

El Consell Assessor d’Àrids és un òrgan multisectorial de la Generalitat dedicat a analitzar la demanda d’àrids i potenciar la seva producció sostenible. Està format per representants de diversos departaments de la Generalitat, així com per entitats del sector privat com ara el Col·legi d’Enginyers de Mines, el Gremi d’Àrids de Catalunya o Ciment Català, entre altres.

Podeu consultar aquí l’informe “Estat de la demanda” presentat a la darrera reunió de 14 de juliol.