Membres del Consell Directiu de Ciment Català, encapçalat pel seu president Salvador Fernández Capo, i alts càrrecs del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat han començat a plantejar el desenvolupament del III Acord Voluntari. Aquest conveni, firmat a començament de l’estiu, ha de proposar mesures de transició del sector cap a una Economia Circular, l’optimització en l’ús de recursos, la millora de la comunicació vers la societat i la utilització de combustibles alternatius. A la sessió de treball celebrada el 30 d’agost, es van avaluar, entre altres temes, les diverses opcions per afavorir el co-processat de residus, una actuació amb la que es pretén contribuir a l’assoliment  dels compromisos de l’Acord de Paris contra el canvi climàtic, i en particular la reducció d’emissions de CO2.

Durant la reunió també es van estudiar els continguts i efectes de desenvolupaments legislatius recents i previstos pel futur, que poden tenir una incidència molt important en el sector del ciment. Al respecte, ambdues parts van acordar col·laborar activament durant els propers mesos per assolir una situació reglamentària que sigui assumible. Es preveu que la nova normativa tingui en compte el compromís que la indústria catalana del ciment ha mostrat durant els últims anys, mitjançant actuacions relacionades amb la millora ambiental de la indústria, assolida amb un volum d’inversions, proper als 200 milions d’euros, molt rellevant.

La sessió de treball va estar presidida per la secretària general de Medi Ambient i Sostenibilitat Marta Subirà, i també hi van participar la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Mercè Rius i el director de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat Salvador Samitier.