Després de 3 exercicis consecutius a l’alça, la indústria catalana del ciment ha entrat de nou en situació de crisi. Segons les dades estimatives del Baròmetre del Ciment, el consum s’ha reduït un 1,2% al 2018 respecte de l’any anterior. La xifra contrasta amb l’evolució del conjunt del mercat espanyol, que ha crescut un 8,1% durant el mateix període, un diferencial que encara seria més gran si s’exclogués Catalunya del còmput.

Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català, atribueix la causa de la caiguda del mercat a Catalunya a “la paràlisi de la inversió en infraestructures per part de totes les administracions públiques”. Les perspectives a curt termini, a més, “continuen essent pessimistes, perquè l’evolució del mercat durant l’any 2018 mostra una clara, constant i progressiva tendència negativa”.

La variació interanual del consum a Catalunya ha passat d’un creixement de gairebé el 17% al gener a la taxa negativa de desembre. En aquest darrer mes, l’ús de ciment al mercat domèstic va ser de 118 mil tones, un 9,7% inferior a desembre de 2017. En el total de l’any, el consum va sumar 1,83 milions de tones, front les 1,85 milions del 2017.

L’activitat de les fàbriques catalanes al 2018 també s’ha vist disminuïda tant pel que fa a Producció (un 10,4% inferior a 2017) com a les Exportacions, amb una variació interanual negativa del 21,9%.