El Consell Directiu de Ciment Català ha desplegat un programa de visites i reunions amb els membres dels diferents partits polítics representats a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya. Aquest programa, iniciat el passat mes de novembre, està orientat a explicar en seu parlamentària la situació del sector i les activitats que està desenvolupant per a reduir els impactes ambientals i sobre l’entorn natural de la seva activitat industrial. Entre altres actuacions, s’informa els parlamentaris de les inversions en instal·lacions (des de filtres fins a tecnologia), de la substitució energètica per a l’estalvi de combustibles fòssils, de la valorització material de residus o dels projectes de restauració de pedreres. Totes aquestes accions ajuden a millorar encara més la conducta ambiental de les plantes de producció i, en molts casos, suposen una contribució a la societat en el seu conjunt, com ara en la problemàtica gestió de residus.

El programa de sessions de treball al Parlament s’emmarca en la política de transparència informativa del sector. Precisament, a cada reunió s’ofereix als interlocutors polítics l’opció d’efectuar una visita a una fàbrica de ciment, per tal que puguin comprovar in situ el nivell d’execució de les actuacions abans citades.

Les trobades amb parlamentaris permeten abordar també diferents qüestions que afecten la indústria. Entre les de més actualitat cal citar la situació del mercat a Catalunya, molt llastat per la manca d’inversió pública en noves infraestructures i en projectes de manteniment de les que ja existeixen. També es transmet les objeccions que el sector posa a alguns aspectes de l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic que està tramitant el Parlament de Catalunya. Algunes de les disposicions previstes al nou text normatiu poden limitar la competitivitat de les fàbriques catalanes, en un moment delicat per la situació del mercat domèstic, fins al punt d’amenaçar la seva continuïtat. Paradoxalment, una eventual deslocalització de la indústria cimentera catalana podria provocar el pervers efecte d’una major contaminació, ja que obligaria a importar ciment des de l’exterior, amb el consegüent impacte ambiental derivat del transport.