Davant la creixent utilització en les fàbriques de ciment de combustibles derivats de residus, la Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) ha dissenyat una campanya d’informació i formació destinada a minimitzar els riscos laborals associats a l’emmagatzematge i manipulació d’aquests combustibles. L’element central de la campanya ha estat l’edició de la Guia Bones pràctiques per al maneig segur de combustibles alternatius en fàbriques de ciment, que es va presentar el passat 15 de novembre a les instal·lacions de Ciments Molins Industrial, a Sant Vicenç dels Horts. L’acte va comptar amb una extensa participació de professionals i representants sindicals -més de 50 persones-, entre ells els directors de totes les plantes cimenteres catalanes.

Els propers anys viurem un increment molt significatiu en la utilització de combustibles derivats de residus a la indústria cimentera, d’aquí que s’hagi decidit realitzar aquest projecte, que presta una especial atenció als riscos biològics“, va explicar el director gerent de la Fundació CEMA, Dimas Vallina. Les previsions indiquen que en els propers anys la indústria cimentera duplicarà l’ús d’aquesta font d’energia, el que fa necessari reforçar les mesures preventives.

Durant la Jornada es van presentar els materials finals del projecte, que inclouen, a més de la guia esmentada, un quadríptic divulgatiu, cinc fitxes específiques per cadascuna de les tipologies de combustibles alternatius més empleats, i un curs de formador de formadors, que ha permès desenvolupar formació en cascada a nivell sectorial. Tots aquests materials estan disponibles a la web de Fundació CEMA. El projecte ha estat finançat per la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals F.S.P. (AS2017-0010), el director gerent de la qual, Gregorio Tudela, va inaugurar la Jornada.

El seminari va finalitzar amb una visita guiada a les instal·lacions d’emmagatzematge i dosificació de combustibles derivats de residus de la fàbrica de Ciment Molins.